Viestikurssin koulutusohjelma

Pohjan Viestikilta on järjestämässä viestikursseja eri maanpuolustuspiirien ja MPK ry:n harjoitusten tueksi.

Pohjan Viestikilta on mukana eri tilaisuuksien ja harjoituskokonaisuuksien järjestelyissä ja toteutuksessa. Paikallisesta toiminnasta vastaavat alueiden yhteyshenkilömme. Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti MPK ry:n kurssitarjonnassa.

Länsi-Pohja Kemi-Tornioalueella, viestin yhteyshenkilö on Aarne Suojärvi 040-5500227.

Vuosanka-harjoitus Kainuussa 15.-17.5.2009,viestin yhteyshenkilö on Olavi Suvanto 040-8206338 ja piiripäällikkö Lasse Kinnunen 040-5236388.

Viestiharjoitus (Meripuolustuspiiri) Perämeri 2009 14.-16.8.2009, Yhteyshenkilö / tiedustelut Sakari Sunén 044-2637577.

Viestiharjoitukset Lapissa viestin yhteyshenkilö on Kari-Pekka Salmikivi 040-7635861.

Hiukka-harjoitus Oulun alueella Hiukka 09 antaa tänä vuonna mm. Suojelu-koulutusta. Yhteyshenkilö / Johtaja / Iikka Ellilä 0400-581160 .

Harjoituskokonaisuuksiin kuuluu itse pääharjoituksen lisäksi valmistelevia kursseja. Viestillisiin osioihin kuuluvat olennaisilta osiltaan HF- ja VHF kenttäradiot ja sanomalaitejärjestelmät.

Kurssit koordinoi Maanpuoluskoulutus ry ja ilmoittautua voi MPK:n www-palvelun kautta

Yleinen (MALLI) ohjelmarunko järjestämillämme viestikursseilla

Kurssin tavoitteena on perehdyttää reserviläiset tavallisimpiin kenttäviestitoiminnan päätelaitteisiin ja niiden käyttöön.

I päivä


17.00 Ilmoittautuminen
17.00-18.00 Ruokailu
18.00-19.30 Varustaminen ja majoittuminen
19.30-20.30 Kurssipuhuttelu (järjestelyt, ohjelma), koulutusryhmien muodostaminen
20.30-24.00 Eriytyvä koulutus:

Viestiliikenneryhmät
20.30-22.00 Viestikeskus-ja kalustokoulutus:
- Sanomalaitteen ja Partiosanomalaitteen:
- ominaisuudet ja toimintakuntoon laitto
- viestivälineiden liittäminen laitteeseen
- viestiliikenneasiakirjat
- häiriötilanteet; tunnistaminen ja poistaminen
22.00-24.00 Keskussanomalaite:
- ominaisuudet
- kalusto ja toimintakuntoon laitto
- viestivälineiden liittäminen KSL-verkkoon
- viestiliikenneasiakirjat

Sähkötysradioryhmät:
Sähkötyskoulutus:
-otto-ja antoharjoittelu
-liikennekaavojen kertaus

II päivä

00.00-06.00 Yöpyminen
06.00-07.30 Herätys, aamutoimet, aamiainen
07.30-08.00 Järjestelyt:
- palaute eiliseltä
- mahdolliset koulutusryhmätarkistukset
- päivän ohjelma ja tavoitteet
08.00-11.00 Eriytyvä koulutus

Viestiliikenneryhmät:
Kalustokoulutus:
- Keskussanomalaitteen ohjelmointi
- laitteet, estot, välitykset,raportit
- toiminta viestikeskuksena
- sanomien lähettäminen ja vastaanotto, kuittaukset
- sanomaliikenteen kirjaaminen, tallenteet
- virhetilanteet, tunnistaminen ja poistaminen

Radioryhmät:
Kalustokoulutus:
08.00-09.30 - Partion viestiasemalaitteisto (LV665+PSL)
-kalusto, käyttäkuntoon laitto
09.30-11.00 - viestiliikenneasiakirjat, liikennöinti
08.00-11.00 -oheiskoulutuksena radioliikennekaavoja, otto- ja antoharjoittelua
11.00-12.30 Ruokailu- ja huoltotauko
12.30- 14.00 Viestisalaaminen (yhteiskoulutus)
- manuaalinen salaamismenetelmä
- salaamis-ja tulkintaharjoittelu

14.00-17.00 Liikenneharjoittelu (yhteiskoulutus, erillisen ohjelman mukaan)
17.00-18.00 Ruokailu
18.00-21.00 Liikenneharjoittelu erillisen ohjelman mukaan
21.00-21.30 Harjoituspalaute
21.30-22.00 Kaukopartio 2001
- joukot ja tehtävät
- viestitoiminnan osuus ja tehtävät
22.00-24.00 Viestitoimintaharjoitus Kaukopartio 2001 kokoonpanolla
22.00-23.30 - ryhmien muodostaminen
- asiakirjojen jako ja toimintaohjeet
- asemien toimintakuntoon laitto
23.30- Viestitoimintaharjoitus erillisen ohjelman mukaan

Sunnuntai 5.8.2001

0.00-11.00 Viestitoimintaharjoitus erillisen ohjelman mukaan
08.30-09.30 Ruokailu
11.00-12.30 Viestitoimintaharjoituksen lopettaminen
- asemien purkaminen, kaluston tarkastus ja palautus
- asiakirjojen tarkastus ja palautus
- palautekeskustelu
- mahdolliset sijoitustarkistukset
12.30-13.30 Varusteiden luovuttaminen
13.30-15.00 Harjoituksen päättäminen
- loppupuhuttelu

Pohjan Viestikilta ry | Ketarakuja 1 A 7, 90650 OULU | (0)8 530 2778 (puheenjohtaja)