Perustiedot Killasta

Pohjan Viestikilta r.y on Pohjois-Suomen alueella toimiva vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä maanpuolustusjärjestö. Killan pääpaikkana on Oulun kaupunki. Alueellisina osastoina toimivat Ryhmä Lappi Kemissä ja Rovaniemellä, Ryhmä Kainuu Kajaanissa sekä Ryhmä Pohjanmaa Ylivieskassa.

Kiltatoiminta aloitettiin 1969 Viestikilta r.y:n Pohjois-Suomen paikallisosastona. Pohjan Viestikilta r.y. nimellä kilta rekisteröitiin v. 1992. Killan jäsenmäärä on n. 600 henkilöä.

Kilta on palkittu toiminnastaan useilla huomionosoituksilla, joista mainittavimpia ovat Vuoden kilta Suomessa 1998, 1999 ja 2002, 2003, 2006 sekä Maanpuolustusalueen ansiomitalli 1998.

Pohjan Viestikilta r.y. on jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:ssä ja Oulun läänin kiltapiirissä.

Toiminta-ajatus

Pohjan Viestikilta r.y. ylläpitää ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä sekä kokoaa tarkoitusperiensä toteuttamiseksi eri aloilla toimivia asiantuntijoita Pohjois-Suomen viestialan yhteistyö- ja asiantuntijaryhmäksi. Kilta toimii yhteyksien rakentajana tiedotuksen ja koulutuksen keinoin.

Killan toiminta

Kilta toimii järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä kokouksia, retkiä ja tutustumiskäyntejä. Kilta tukee ja palkitsee eri tavoin jäsenistöään, yhteistyöorganisaatioiden edustajia, viestialan opiskelijoita sekä Pohjois-Suomen alueen viestijoukoissa palvelevia varusmiehiä.

Pohjan Viestikilta r.y on alueellaan myös merkittävä kouluttaja. Killan järjestämillä kursseilla ovat laajat kansalaisryhmät saaneet eri tasoista teknistä,- viestillistä sekä fyysistä kuntoa ylläpitävää koulutusta.

Yhteyksien tekijänä Pohjan Viestikilta r.y on osallistunut määrätietoisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön alueelliseen kehittämiseen, kehitystyössä on saavutettu hyviä tuloksia.

Pohjoismaista yhteistyötä edustaa aktiivinen yhteistyö veljeskillan, Bodenilaisen S 3 Kamratföreningin kanssa.

Myös Virolaisiin veljesjärjestöihin on pidetty yhteyttä ja toimitettu erilaista koulutusmateriaalia.

Yhteystiedot

Ajantasalla olevat yhteystiedot löydät "Hallitus"-sivulta.

Pohjan Viestikilta ry | Ketarakuja 1 A 7, 90650 OULU | (0)8 530 2778 (puheenjohtaja)