Kutsu Pohjan Viestikilta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 24.4.2021 kello 16.00

Koska 27.3.2021 kokousta ei oltu kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla, kutsutaan koolle uusi kokous.

Johtuen koronaepidemian kiihtymisvaiheen myötä annetuista viranomaisohjeistuksista järjestetään sääntömääräinen kevätkokous etäkokouksena.

Pohjan Viestikilta ry:n jäsenet kutsutaan killan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään 24.4.2021 kello 16.00 Brokerlink Oy:n toimitiloissa osoitteessa Siljonkatu 73, 90120 Oulu.

Perustuen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) sallitaan osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla.

Edellämainitun lain perusteella sallitaan myös se, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouspaikkana toimii Brokerlink Oy:n toimitilat osoitteessa Siljonkatu 73, 90120 Oulu, mutta kokous toteutetaan ensisijaisesti Microsoft Teams-palvelun avulla. Viranomaisohjeistuksista johtuen hallitus toivoo, että saapumista paikan päälle vältetään.

Mikäli jäsenellä ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteydellä Microsoft Teams-palvelun kautta, ensisijaisesti tulee jäsenen valtuuttaa asiamies edustamaan häntä kokouksessa. Hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa toimia asiamiehinä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitys uusiksi säännöiksi.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen killan puheenjohtajalle sähköposteitse osoitteeseen juhani.matila@brokerlink.fi äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi.

Asiamiesten valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 23.4.2021 killan hallitukselle (sähköposti hallitus@pohjanviestikilta.fi).

Linkki kokoukseen ja ohjeet kokoukseen liittymisestä julkaistaan viimeistään perjantaina 23.4.2021 killan nettisivuilla https://www.pohjanviestikilta.fi/.

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Lisätietoja killan puheenjohtaja Juhani Matilalta, juhani.matila@brokerlink.fi

Hallitus

Vastaa