Kutsu Pohjan Viestikilta ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2.12.2021 kello 18.00

Johtuen koronaepidemian myötä annetuista viranomaisohjeistuksista, järjestetään sääntömääräinen syyskokous etäkokouksena.

Pohjan Viestikilta ry:n jäsenet kutsutaan killan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään 2.12.2021 kello 18.00 Pohjois-Pohjanmaan reserviläisjärjestöjen tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu.

Perustuen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021), sallitaan osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla.

Edellämainitun lain perusteella sallitaan myös se, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouspaikkana toimii Pohjois-Pohjanmaan reserviläisjärjestöjen toimitilat osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu, mutta kokous toteutetaan ensisijaisesti Microsoft Teams-palvelun avulla. Hallitus toivoo, että saapumista paikan päälle vältetään.

Mikäli jäsenellä ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteydellä Microsoft Teams-palvelun kautta, ensisijaisesti tulee jäsenen valtuuttaa asiamies edustamaan häntä kokouksessa. Hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa toimia asiamiehinä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen killan puheenjohtajalle sähköposteitse osoitteeseen juhani.matila@brokerlink.fi äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi.

Asiamiesten valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona1.12.2021 killan hallitukselle tiedoksi (sähköposti hallitus@pohjanviestikilta.fi).

Linkki kokoukseen ja ohjeet kokoukseen liittymisestä julkaistaan viimeistään keskiviikkona 1.12.2021 killan nettisivuilla https://www.pohjanviestikilta.fi/.

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Lisätietoja killan puheenjohtaja Juhani Matilalta, juhani.matila@brokerlink.fi

Hallitus


Linkki kokoukseen: https://meet.google.com/owz-mumy-dnh

Vastaa