Kevätkokous 22.3.2024

Pohjan Viestikilta RY:n kevätkokous pidetään 22.3.2024 klo. 18.00. Kokouspaikka POP res. ja res.ups.piirien kokoustila, Aleksanterinkatu 13, Oulu. Etäyhteys myös mahdollinen, kokouslinkki ilmoitetaan killan nettisivuilla. Kokouksessa käsitellään sääntömuutokset sekä sääntömääräiset asiat. Sääntömuutoksina selvennetään PRH:n vaatimuksesta hallituksen toimikautta sekä miten ja missä kokoukset kutsutaan koolle. Lisäksi korjataan kirjoitusvirheitä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat;
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3) Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus;
4) Esitellään killan tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto;
5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) Käsitellään jäsenten ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kokouslinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZmNjBjNDctNWFmZS00NDcyLWE0MjctNDBjYjg4NmZlODAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3f75213-02da-4026-a9c8-ac268cc12348%22%2c%22Oid%22%3a%22ba33d42a-78cf-4b59-9306-616fbf43b784%22%7d

Vastaa